Biostatistik

Statcon arbejder hovedsagelig inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri både med klinisk udvikling og andre opgaver i forbindelse med udvikling og produktion af farmaceutiske produkter. Vi har arbejdet med mange af de farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder i Danmark.

Et interessant område i de kliniske udviklingsprogrammer er studer i fase I, som er tæt knyttet til præ-kliniske studier, samt special studier, der undersøger om et stof kan give anledning til QT forlængelser, og Statcon deltager bla. i planlægning og analyse af sådanne studier. Vi deltager ofte som uafhængige og evt. afblindede statistikere i den løbende og detaljerede overvågning og analyse af safety data - typisk med tilknytning til firmaets interne Clinical Safety Department.

Vi leverer statistiske rapporter eller det statistiske input til den integrerede kliniske rapport til typisk Phase IV studier og Post Marketing studier. Statcon samarbejder med data managers, arrangerer data entry, CRF udarbejdelse og statistisk afrapportering.