Samfundsvidenskabelig statistik

Et centralt område af Statcon's aktiviteter er indenfor samfundsvidenskabelig statistik, hvor vi igennem flere år har samarbejdet med ministerier og styrelser om statistisk modellering og data-analyse.

Blandt andet har vi arbejdet med multivariat statistik i kultursektoren.

Statcons direktør har deltaget i Den konserveringsfaglige undergruppe i Kulturministeriets udvalg: "Kulturarvsredegørelsen" om kulturarvens bevaring. Desuden har hun været rådgivende statistiker for et 4-årigt EU projekt: Improved Damage Assessment Prediction (IDAP)

Disse aktiviteter har givet os værdifuld erfaring i samarbejde i internationale tværfaglige sammenhænge.

Et andet område vi dækker er indenfor autismeforskningen, hvor vi igennem flere år bla. har samarbejdet med Center for Autisme om analyse af diagnostiske tests og undersøgelser om repetitiv adfærd.