Statistik, så det er til at forstå

Kurser
Statcon tilbyder kurser i anvendt statistik til en bred vifte af målgrupper, de der gerne vil forstå hvad der ligger bag statistiske analyser, såvel som praktiske udøvere og forskere. Formålet med kurserne er:

  • At bibringe kursusdeltagerne elementære færdigheder i at beskæftige sig med statistik og dataanalyse
  • At lægge vægt på den praktiske brug af anvendelsesorienteret statistik
  • At tilpasse undervisningen til den enkeltes behov
Skræddersyede kurser for din virksomhed
Statcon arrangerer virksomhedsrettede kurser individuelt tilpasset til organisationens problemstillinger og behov. Hvor det er muligt anvendes den software, virksomheden sædvanligvis bruger.
Relevante eksempler fra virksomheden kan indkorporeres i kurset.

Statcon kan tilpasse undervisningen til virksomhedens særlige behov, så deltagerne bliver trænet på det niveau, der passer bedst til målgruppen. Vi tilbyder målrettet træning både til mindre og større grupper i virksomheden/institutionen.

Kurserne er interaktive og "hands on", så kursusdeltagerne får indlært metoderne således at de kan arbejde videre på egen hånd efter kurset. Den sædvanlige undervisningsmetode er emneoplæg ved instruktøren, efterfulgt af individuelle øvelser - gerne ved PC - hvor de præsenterede metoder bliver anvendt i praksis.

Indhold

  • Statistisk tænkemåde
  • Beskrivende statistik og brug af grafiske værktøjer
  • Testning af hypoteser
  • Regressions- og variansanalyse
  • Forsøgsplanlægning
  • Kritisk vurdering af statistiske resultater
  • Avanceret multivariat statistik efter behov
Kursussted
Kurserne kan afholdes lokalt hos virksomheden selv eller på et kursussted udvalgt af Statcon.