Forsøgsplanlægning

I produktionen har man brug for at foretage undersøgelser for at udpege de områder, der bidrager mest til variationen i det færdige produkt. Bruger man det gamle dogme om at variere én ting ad gangen (og holde alle de andre faktorer fast) kan man komme op på et anseligt antal forsøg. Noget som ikke altid er muligt. Ved brug af statistisk forsøgsplanlægning, som baserer sig på et matematisk balanceret design, kan vi nøjes med langt færre forsøg, som giver den fulde information inklusive alle vekselvirkninger.