Statistik for konservatorer

Statistisk analyse

Læringsudbytte:
Efter gennemført kursus vil den studerende have opnået viden om forskellige datatyper, deres fordeling og hvordan de håndterer denne viden.

Færdigheder:
Ydermere vil den studerende være i stand til at planlægge studier med henblik på indsamling af data, selve indsamlingen af data, opstille statistiske hypoteser og udføre enkle analyser. Herunder vil der blive fokuseret på statistisk forsøgsplanlægning.

Kompetencer:
Den studerende vil blive i stand til at identificere hvornår det kan være formålstjenstligt at benytte statistiske metoder i forbindelse med konserveringsopgaver og metodeudvikling. Kurset vil introducere forskellige programmer til løsning af statistiske problemstillinger, udførelse af analyser i Excel, samt diverse statistik programmer. Der vil blive lagt vægt på hvordan de statistiske resultater tolkes i konserveringsfagligt øjemed. Endeligt vil de studerende opnå viden om hvornår det kan være nødvendigt at inddrage statistisk ekspertise til mere komplicerede opgaver.

Indhold:
Kurset vil starte med den helt basale statistik, hvor alt bliver gennemgået fra begyndelsen. Derefter bevæger vi os videre til statistiske fordelinger, hvor især normalfordelingen vil blive gennemgået grundigt. Så følger statistiske tests – t-tests, regressions og varians analyse, samt statistisk forsøgsplanlægning og introduktion til mere avancerede analysemetoder. Mere konkret vil de studerende lære om Normalfordelingen og dens egenskaber, frekvens og antals tabeller, valg af test og fortolkning af signifikans niveau. De statistiske tests, der vil blive gennemgået, er chi-square test, t-test, lineær regression og variansanalyse.

Undervisningsform:
Interaktive forelæsninger, samt øvelser som blandt andet foregår på computerne i biblioteket. Derudover gives en hjemmeopgave som evt. kan tage udgangspunkt i et konkret projekt den studerende arbejder med.

Varighed: 45 timer
ECTS: 6