Ledelse

Statcon har to statistikere og en statistisk programmør ansat, samt benytter sig af free-lance statistikere, efter behov.
Statcon anvender eksterne specialister på særlige ekspertiseområder som for eksempel data management og IT.

Statcon's administrerende direktør, Judith L. Jacobsen, er civilingeniør med speciale i statistik (1994) og PhD (1997) fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

Hendes professionelle karriere er som følger:

 • Danmarks Tekniske Universitet (1992-1994); Hjælpelærer Statistik I
 • Statens Serum Institut (1997 - 1998); statistiker
 • Novo Nordisk A/S (1998 - 2003); biostatistiker, Biostatistics
 • H. Lundbeck A/S (2003 - 2006); biostatistiker
 • Statcon fra 2006
Eksterne lektorater:

 • Københavns Universitet (1998 - 1999 og igen fra 2006); Biostatistik, samt advanced statistics for Master of Public Health
 • Syddansk Universitet (1999 - 2001); statistik for sundhedskandidaterne
 • Det Kgl. Kunstakademi, konservatorskolen. Basal statistik og statstisk forsøgsplanlægning. Fra 1999
 • Institut for Matematik og statistik, KU. Anvendt Statistik, Stat 3C. Fra 2006
 • Kulturarvens forskerskole, Københavns Universitet. Statistisk Analyse. Fra 2006
Medlem af censorkorpset, Københavns Universitet. Matematik/Statistik. Fra 2001.

Hendes professionelle engagement er også præget af aktiv deltagelse i diverse bestyrelser og foreninger:

 • Dansk Selskab for Teoretisk Statstik (DSTS) (2002 - 2006). Redaktør
 • Dansk Selskab for Biofarmaceutisk Statstik (DSBS) (2005 - ). Medlem af bestyrelsen
 • Medicon Valley Academy (2002 - 2005). Biostatistik Øresund
 • Academiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) (1995 - 1997). Medlem af bestyrelsen
 • POPSIM (2002 - 2005); Aktivitetsgruppen